Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki

Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki

 Spółka handlowa stanowi jedną z dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Powstaje poprzez zawarcie właściwej umowy pomiędzy zainteresowanymi stronami, które zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu – poprzez wniesienie wkładów finansowych i działanie w określony sposób. Wyróżnia się spółki: 

 • osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne 
 • kapitałowe: akcyjne , proste akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką, ponieważ wspólnicy którzy  ją zakładają, nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki poza umówionym wkładem.

❖ Założenie spółki oraz zmiana umowy spółki wymagane informacje

– Dane wspólników

– Informacje dotyczące postanowień umowy spółki:

 • pełna i skrócona nazwa spółki
 • siedziba spółki (miejscowość)
 • przedmiot działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (kody PKD dostępne są na stronie GUS)
 • wysokość kapitału zakładowego
 • określenie ilości udziałów w spółce w przypadku
 • określenie wartości nominalnej udziałów w spółce
 • czas trwania spółki –  określony lub nieokreślony
 • określenie sposobu postępowania w głosowaniu, kiedy liczba głosów jest równa
 • powołanie zarządu spółki.

❖ Zmiana umowy spółki

 • numer KRS spółki
 • ostatni aktualny teks jednolity umowy spółki
 • zmiany jakie mają zostać uwzględnione w umowie spółki
 • lista wspólników spółki (zatwierdzona przez zarząd) 
 • wskazanie, czy dane zgromadzenie wspólników zostało formalnie zwołane

❖ Podatek

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów spółek lub zmian tych umów (dot. wkładów i kapitału zakładowego) w stawce 0,5%.

Szukasz notariusza w Olsztynie w okolicy Jarot?
Skontaktuj się ze mną i zarezerwuj termin

Chętnie udzielę Ci wsparcia. Odpowiem na Twoje pytania, oraz powiem Ci co musisz przygotować na nasze spotkanie.