Umowa darowizny

Umowa darowizny

Darowizna jest umową, której celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.

Darowiznę można odwołać w następujących przypadkach:

  • jeśli Obdarowany zachowa się w sposób rażąco niewdzięczny wobec Darczyńcy (np.  wyrządzi mu krzywdę lub szkody majątkowej), wówczas mają zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu i darowizna może zostać odwołana;
  • jeśli Darczyńca popadnie w niedostatek zanim darowizna zostanie wykonana, natomiast w przypadku darowizny już wykonanej – Obdarowany zobowiązany jest do zapewnienia Darczyńcy niezbędnych środków do życia lub zwrócenia środków do wysokości darowizny.

Nie można odwołać darowizny w sytuacji, gdy Darczyńca przebaczył Obdarowanemu lub upłynął rok od odkrycia rażącej niewdzięczności przez Darczyńcę.

Umowa dożywocia

Jest umową, w której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić zbywającemu dożywotnie utrzymanie.

Uregulowana została w art. 908-916 Kodeksu cywilnego. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest w wysokości 2 %

Szukasz notariusza w Olsztynie w okolicy Jarot?
Skontaktuj się ze mną i zarezerwuj termin

Chętnie udzielę Ci wsparcia. Odpowiem na Twoje pytania, oraz powiem Ci co musisz przygotować na nasze spotkanie.