Koszty

Podstawowe opłaty pobierane przy podpisaniu aktu notarialnego:

I. Taksa notarialna ustalana jest indywidualnie na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku

WARTOŚĆ CZYNNOŚCI TAKSA NOTARIALNA
do 3 000zł
100zł
powyżej 3 000zł do 10 000zł
100zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000zł
powyżej 10 000zł do 30 000zł
310zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000zł
powyżej 30 000zł do 60 000zł
710zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000zł
powyżej 60 000zł do 1 000 000zł
1 010zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000zł
powyżej 1 000 000zł do 2 000 000zł
4 770zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000zł
powyżej 2 000 000zł
6 770zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000zł

nie więcej niż 10 000zł, spadki i darowizny nie więcej niż 7 500zł

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego np.: KOSZT
testament
50 zł
testament zawierający zapis zwykły
150 zł
testament zawierający polecenie
150 zł
testament z pozbawieniem prawa do zachowku
150 zł
testament zawierający zapis windykacyjny
200 zł
odwołanie testamentu
30 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
50 zł
za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o. o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni
750 zł
umowę majątkową małżeńską
400 zł
pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności
30 zł
pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności
100 zł
za sporządzenie innego protokołu
200 zł
za sporządzenie protokołu dziedziczenia
100 zł
za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu
50 zł
Za poświadczenia notariusz pobiera: Koszt:
na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną
1/10 taksy notarialnej nie więcej niż 300zł
na dokumentach, nie oznaczonych sumą pieniężną
20 zł
za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem
6zł + vat 23 % za każdą stronę

II. Podatek od czynności cywilnoprawnych zostaje wyliczony zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r.o podatku od czynności cywilnoprawnych

Pobierz ustawę

III. Podatek od spadków i darowizn zostaje wyliczony zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, 

Pobierz ustawę

Zwolnieni od podatku od spadków i darowizn są osoby należące do grupy I grupy podatkowej: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie, itd.), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.

IV. Opłata sądowa ustalana każdorazowo w odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Pobierz ustawę

V. Taksa notarialna za wypisy aktu wynosi 6 zł netto (7,38 zł brutto) za każdą rozpoczętą stronę

Szukasz notariusza w Olsztynie w okolicy Jarot?
Skontaktuj się ze mną i zarezerwuj termin

Chętnie udzielę Ci wsparcia. Odpowiem na Twoje pytania, oraz powiem Ci co musisz przygotować na nasze spotkanie.