Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji

Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji

Najem okazjonalny jest instytucją chroniącą prawo własności wynajmującego. Strony umowy najmu okazjonalnego zawierają umowę we własnym zakresie, natomiast Najemca lokalu mieszkalnego, składa dodatkowo oświadczenie w formie aktu notarialnego przed notariuszem o poddaniu się egzekucji i zobowiązuje się po zakończeniu umowy do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez wynajmującego.

Szukasz notariusza w Olsztynie w okolicy Jarot?
Skontaktuj się ze mną i zarezerwuj termin

Chętnie udzielę Ci wsparcia. Odpowiem na Twoje pytania, oraz powiem Ci co musisz przygotować na nasze spotkanie.