Depozyt notarialny

Depozyt notarialny

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, dokumenty prywatne, papiery wartościowe, nośniki cyfrowe (CD, DVD, Blue RAY) oraz pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół. Pieniądze muszą być zaksięgowane na rachunku notariusza w chwili sporządzania protokołu z przyjęcia depozytu.

Dokument lub środki pieniężne mogą zostać wydane tylko osobie wymienionej w protokole, lub jej prawnemu przedstawicielowi. Odbiór depozytu następuje we wskazanym w protokole terminie za pokwitowaniem osoby upoważnionej do odbioru.

Szukasz notariusza w Olsztynie w okolicy Jarot?
Skontaktuj się ze mną i zarezerwuj termin

Chętnie udzielę Ci wsparcia. Odpowiem na Twoje pytania, oraz powiem Ci co musisz przygotować na nasze spotkanie.