NOTARIUSZ JAROTY OLSZTYN

Dominika Ostaniewicz

Notariusz Dominika Ostaniewicz – jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie

 

Kancelaria-Notariusz-Jaroty-Olsztyn

O kancelarii Notariusz Jaroty Olsztyn

Kancelaria Notarialna Notariusz Dominika Ostaniewicz świadczy usługi notarialne na terenie Olsztyna. Zlokalizowana jest w ścisłym centrum najlepiej rozwijającej się dzielnicy Olsztyna – Jaroty. Siedziba kancelarii mieści się  na 2 piętrze budynku z windą przy ulicy Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 25D.

W mojej pracy przywiązuję dużą wagę do respektowania zasad etyki zawodowej i zachowania tajemnicy notarialnej. Dbam o to, żeby moje usługi były świadczone profesjonalnie, dokładając należytej staranności, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy stron.

Zakres usług:

Notariusz Jaroty Olsztyn - Co jest potrzebne do sporządzania aktu notarialnego?

 • dane stron
 • numer księgi wieczystej
 • cena (wartość rynkowa – nie jest potrzebna wycena rzeczoznawczy)
 • warunki i terminy płatności:
 • czy jakaś część z całkowitej ceny została lub zostanie zapłacona, wskazanie kwoty, terminów i formy zaliczka/zadatek, gotówka/przelew oraz pozostałej
 • wskazanie posiadacza i numeru konta bankowego na który mają zostać przelane pieniądze, warunki i data wydania przedmiotu umowy
 • termin wydania przedmiotu umowy (już nastąpiło/w dniu aktu/w określonym terminie
 • czy została zawarta umowa przedwstępna (do okazania).
 • rodzaj dokumentu tożsamości, którym się legitymuje (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)-numer, seria i termin ważności
 • wszystkie imiona i nazwiska
 • imiona rodziców
 • numer PESEL
 • stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec) w chwili nabycia jak i obecnie
 • adres zamieszkania i do korespondencji, jeśli jest inny niż zamieszkania
 • stopień pokrewieństwa/powinowactwa – przy umowach darowizny i czynnościach związanych ze spadkiem oraz zniesieniem współwłasności
 • ustrój panujący w małżeństwie.
 • rodzaj dokumentu tożsamości, którym się legitymuje (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer, seria i termin ważności
 • wszystkie imiona i nazwiska
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania i do korespondencji, jeśli jest inny niż zamieszkania
 • nazwa firmy i siedziba
 • numer KRS, NIP, REGON – wyszukiwarka KRS
 • pełnomocnictwo, na podstawie którego jest umocowany do dokonania czynności
 • statut spółki, akt założycielski ,umowa spółki, tekst jednolity – niezbędne w umowie uchwały oraz zgody organów, jeśli przepis lub statut/akt założycielski/umowa ich wymagają

Taksa notarialna ustalana jest indywidualnie na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku. Czytaj więcej na temat kosztów notarialnych.

 • podstawa nabycia:
 • wypis aktu notarialnego np. umowa sprzedaży,prawomocne Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, Akt poświadczenia dziedziczenia, inne, np. przydział
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku/ podatek od spadków i darowizn został zapłacony/zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, jeśli:
 • nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia (zawsze) -nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku (po dniu 01 stycznia 2007 roku)
 • umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki (jeśli ma być ustanowiona w akcie) wraz z pełnomocnictwami – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego
 • wypis aktu notarialnego
  dokumentującego umowę majątkową (rozdzielność), jeśli została zawarta
 • aktualne zaświadczenie z którego wynika że darowana nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (organ wydający – Starostwo),  tylko w sytuacji gdy obdarowanymi nie są osoby bliskie
 • aktualne zaświadczenie wydane przez administratora budynku (Spółdzielnia/Wspólnota) o braku zaległości w opłatach (ważne 1 miesiąc)
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu (organ wydający – Urząd Miasta/Urząd Gminy) (wydane w dniu aktu/dzień/dwa przed)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i zaświadczenie o rewitalizacji (organ wydający – Urząd Miasta/Urząd Gminy) (ważne 3 miesiące)
 • promesa banku o aktualnym saldzie zadłużenia, jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką (ważna 1 miesiąc)
 • zgoda wierzyciela/banku na wykreślenie hipoteki, jeśli kredy został spłacony, a nie został wykreślony z działu IV księgi wieczystej
notariusz Jaroty Olsztyn
biurko w Notariusz Jaroty Olsztyn
prezes firmy w Notariusz Jaroty Olsztyn

Lex est, quod notamus - „to, co piszemy, stanowi prawo”.

Niezbędne kwalifikacje

Posiadam niezbędne kwalifikacje notarialne oraz doświadczenie poparte praktyką.

Bezpłatne informacje

Oferuję bezpłatne udzielanie informacji dotyczące czynności notarialnych.

Obsługa różnych podmiotów

Obsługuje osoby prywatne, przedsiębiorców, spółki oraz inne podmioty, w tym także organy administracji publicznej.

Szukasz notariusza w Olsztynie w okolicy Jarot?
Skontaktuj się ze mną i zarezerwuj termin

Chętnie udzielę Ci wsparcia. Odpowiem na Twoje pytania, oraz powiem Ci co musisz przygotować na nasze spotkanie.